Regulamin i polityka cookies

Regulamin serwisu www.they.pl.

 1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa: (i) zasady korzystania z serwisu www.they.pl (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i operatorem jest spółka pod firmą: They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 495738, NIP 5213623489, REGON 145901831 (dalej także: „They.pl” lub zamiennie „Administrator”), (ii) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz (iii) informacje dotyczące plików cookies.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest They.pl. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem: tel. +48 22 479 49 30, email: they@they.pl.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania They.pl przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do They.pl lub pobranie publikacji udostępnianych przez They.pl, z tym, że podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu lub pobierania publikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
 5. Dobrowolne podanie danych osobowych - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie - jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez They.pl.
 6. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 7. Dane osobowe: (i) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody, (iii) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.
 9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich They.pl.
 11. Integralną częścią Regulaminu jest polityka cookies.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. They.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.

Polityka cookies serwisu internetowego www.they.pl (Serwis Internetowy, którego Administratorem jest They.pl Sp. z o.o.)

Cookies w Serwisie Internetowym, dane eksploatacyjne, analityka
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  2. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika Serwisu Internetowego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
  4. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz inne sieci reklamowe.
 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 6. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Napisz do nas

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferencji użytkownika. Więcej informacji